Knausgård-työpaja 23.3.2018

Perjantai 23.3.2018 klo 10–14

Minerva E325 Mediatutkimuksen seminaarisali

SELMA-tutkimuskeskus järjestää työpajan pohtiakseen tapoja tutkia ja kirjoittaa yhdessä monitieteisesti samasta aineistosta. Olemme valinneet aineistoksi norjalaisen Karl-Ove Knausgårdin Taisteluni1 (Min kamp 1) -teoksen.

MK1 06.01:Layout 1Knausgårdin paljon keskustelua herättäneen ja vähitellen myös kansainvälisen lukijakunnan tavoittaneen kuusiosaisen Taisteluni teossarjan (2009–2011) eri ulottuvuuksia voi avata niin kirjallisuustieteellisistä, kulttuurihistoriallisista, sosiologisista kuin oma/elämäkertatutkimukseen kytkeytyvistä näkökulmista. Teossarjan kautta voi tarkastella esimerkiksi elämän kertomista, muistamisen ruumiillisia, yksilöllisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia, häpeää, kunniaa ja tunnustamista, alkoholismia, mielenterveysongelmia, kuoleman käsittelyä, sukupuolta, seksuaalisuutta, pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, poliittisia ja kansallisia kysymyksiä, fiktiivisen ja ei-fiktiivisen suhdetta, itsetietoista kerrontaa, intertekstuaalisuutta, taiteen merkitystä tai Knausgård-ilmiötä ja Knausgårdin vastaanottoa Suomessa, Pohjoismaissa ja maailmalla.

Mikä sinua kiinnostaa tai ärsyttää Knausgårdissa?indextaisteluni

Työpajan tarkoituksena on perehtyä alustavasti Knausgårdin kirjailijuuteen, aineistoon ja tarkastella osallistujien avaamien näkökulmien kautta tutkimisen mahdollisuuksia.

Työpajaan ilmoittaudutaan etukäteen ja kaikkien osallistujien edellytetään perehtyneen aineistoon ohjeistetulla tavalla ja olevan kiinnostuneita yhteisestä tutkimus- ja kirjoittamisprosessista.

Ilmoittautuminen Knausgård-työpajaan Konsta-järjestelmän kautta 15.3. mennessä:

https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4595

TYÖPAJAN OHJELMA

10.00 Avaus /Maarit Leskelä-Kärki ja Hanna Meretoja

10.15–10.45 Päivi Kosonen: Karl Ove Knausgårdin Taisteluni (Min kamp) länsimaisen omaelämäkertakirjallisuuden perinteen jatkajana ja sen uudistajana

Keskustelua

11–12 Kirjoitusharjoitus (vetäjä Päivi Kosonen), keskustelua, ideointia

12–13  Lounas

13–14 Workshop jatkuu

Kahvi

Ohjeistus Knausgård-työpajaan

Luetaan Karl Ove Knausgårdin Taisteluni. Ensimmäinen kirja (osa 1 & osa 2). Jos olet lukenut teoksen aiemmin, virittele kuitenkin mielesi uudestaan ensimmäiseen kirjaan, molempiin osiin.

Työpajassa keskustellaan Knausgårdin teoksesta.

Mikä sinua Knausgårdissa kiinnostaa – henkilökohtaisesti? Entä oman tieteenalasi näkökulmasta?

Tarkoituksena on iltapäivän aikana pohtia yhdessä Knausgårdin merkitystä meille ja lopulta miettiä, olisiko keskustelua ja näkökulmia mahdollista laajentaa luentosarjaksi ja yhteiseksi kirjahankkeeksi tai mahdolliseksi useammaksi yhteiseksi julkaisuksi (yhteisartikkeli kansainväliseen Knausgård-teemanumeroon, suomenkielinen ja kansainvälinen monitieteinen artikkelikokoelma, joista osallistujat voivat olla halutessaan vain jossain mukana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s