Teatteriryhmä Kolmas Tila vierailee SELMAn seminaarissa 11.11.

Perjantaina 11.11. klo 10-12 (Litzen-sali, Minerva, 1 krs) järjestetään seuraava SELMA-seminaari:

“Teatteri Kolmas Tila –  tieteen ja taiteen dialogia etsimässä”

Teatteri Kolmas Tila vierailee SELMAssa ja alustaa tutkijoiden, taiteilijoiden ja yleisön kohtaamisesta ja teatterin tutkimuksellisista lähtökohdista.

Kolmas Tila on monitaiteellinen ryhmä, jonka keskeinen tavoite on taiteen ja tieteen keskinäinen vuoropuhelu ja tutkimus. Nostamme esiin yhteiskunnallisesti ja filosofisesti tärkeitä aiheita. Kolmas tila toteuttaa niin teatteriesityksiä, tilateoksia, näyttelyitä kuin esitystaidetta.

Heidän tuoreimpaan produktioonsa Legenda pienestä luusta voit käydä tutustumassa täällä

Legenda pienestä luusta käsittelee ihmisen historiaa lajina, ihmisen arvoa ja ihmisen suhdetta ei-inhimilliseen. Näyttämöteos toteutetaan prosessityöskentelynä, useassa eri vaiheessa. Teoksen lähtökohta ja työtavat ovat tutkimuksellisia. Keskeisiä käsitteitä teoksessa ovat homo sapiens, antroposeeni, arkeologia ja luz.

Kolmas Tila Sibelius museossa 15.6.2016 valmistautumasssa esitykseen "Legenda pienestä luusta".

Kolmas Tila Sibelius museossa 15.6.2016  “Legenda pienestä luusta”.

 

Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s